KUTSU YLEISKOKOUKSEEN

HAIPURJEHTIJAT – HAJSEGLARE R.Y. Vuosikokous maanantaina 10.7.2023 klo 18.00 alkaen, Hangö Segelförening (HSF)

Esityslista

 1. Kokouksen avaus

 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

 3. Pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta

 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 5. Esityslistan hyväksyminen

 6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

 7. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

 10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

 11. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

 12. Päätetään seuraavan SM-kilpailujen järjestäjä

2024 Turku (ehdolla)

 1. Muut asiat

 2. Kokouksen päättäminen