Haipurjehtijat ry:n ylimääräinen vuosikokokous pidettiin 27.3.2023 etäkokouksena. 

Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

1. Sääntömuutos SM-sääntöihin

   - Kahdeksan lähtöä, neljästä lähdöstä ei poisheittoa. Lähdöistä 5- 8 yksi poisheitto. Sääntömuutos hyväksyttiin yksimieleisesti. 

2. Sääntömuutos luokkasääntöihin

   - Alumiinimasto sekä alumiinipuomi puumastoon. Luokkasäännön muutoksesta äänesti 49 veneenomistajaa, 15 äänesti kyllä eli alumiinimaston ja alumiinipuomin puolesta, 32 äänesti vastaan ja kaksi äänesti tyhjää. Kaksi ääntä on hylätty. Sääntömuutoksen käsittelyä ei siis tämän äänestyksen perusteella jatketa.