Haipurjehtijat - Hajseglare ry:n hallitus on valmistellut Haiveneen luokkasääntöihin muutosta, joka mahdollistaisi alumiinimaston käytön Haiveneessä.

Samalla on mietitty muutosehdotusta myös nykyisen puumaston maksimimittoihin, jolla saataisiin puumasto kilpailukykyisemmäsi alumiinimastoon verrattuna.

Asiassa on päätetty edetä kaksivaiheisesti. Vaiheessa 1 päätetään puumaston muutosehdotuksesta, jossa maston etuosan pyöristyssädettä on suurennettu. Tällä muutoksella maston aerodynaaminen muoto on parempi, pyöreämpi muoto pienentää ilmanvastusta sekä samalla myös puumaston paino hieman kevenee. Vaiheessa 2 päätetään joko hyväksyä tai hylätä alumiinimaston käyttöönotto Haiveneessä. Tästä järjestetään oma äänestys myöhempänä ajankohtana .

Asiasta järjestetään ylimääräinen yleiskokous 17.4.2021, jossa päätetään sääntömuutos puumaston muutoksesta.

Huom! Kokouskutsussa on linkki ennakkoäänestykseen. Ennakkoäänestysaika päättyy tuntia ennen kokouksen alkua eli 17.4.2021 klo 13:00.

Linkki kokouskutsuun linkki

Pöytäkirja linkki.

 

***

Haipurjehtijoiden hallitus on läpikäynyt 17.4.2021 pidetyn yhdistyksen ylimääräisen kokouksen ennakkoäänestyksen äänestystavan ja pyytänyt asiasta lainopillista tulkintaa. 

Ennakkoäänestyksessä oli yhden henkilön mahdollista antaa yksi ääni jokaista omistamaansa venettä kohti. Hallitus toteaa, että sääntöjen tulkinta on yksi ääni yhtä hai veneen omistavaa jäsentä kohti. Äänimäärät on korjattu kokouspöytäkirjaan ja tulostaulukkoon. Korjauksella ei ole vaikutusta lopputulokseen.

***