Mahongany Yahcting Society MYS ry. pitää yllä Klassikorekisteriä yhteistyössä Museoviraston ja Forum Marinumin kanssa. MYS toivoisi saavansa enemmän Haiveneitä rekisteriin.

Rekisteröi sinäkin Haiveneesi MYS:n sivuilla!

KLASSIKKOREKISTERI

Seuraavat vaatimukset tulee kaikki täyttyä:

•Rakennettu huvi- tai kilpaveneeksi

•Vähintään 45 vuoden ikä

•Veneellä on riittävästi dokumentoitu historia (tämä tarkoittaa että hakemuskaavakkeessa pyydetyt tiedot ovat tiedossa ja hakemus on pystytty täyttämään pääosin)

Seuraavista vähintää yhden kriteerin tulee täyttyä:

•Rakennettu Suomessa

•Suomalainen suunnittelija

•Vene edustaa yleistä tyyppiä Suomessa

•Vene on ollut käytössä Suomessa

•Vene edustaa harvinaista tyyppiä

LISÄTIETOA LIITTYEN KLASSIKKOREKISTERIIN JA K-MERKINTÄÄN

HAKEMUS LIITTYEN KLASSIKKOREKISTERIIN JA K-MERKINTÄÄN