Voimassaolevat Hai Rankingkilpailusäännöt vuodelta 2019:

PDF: Hai Rankingkilpailusäännöt

HAIVENELUOKAN RANKINGKILPAILUSÄÄNNÖT 2019

1 § Tavoitteet

Rankingkilpailujen tavoitteena on lisätä luokan arvostusta sekä kehittää venekuntien kilpailuaktiviteettia.

 

2 § Osakilpailut

Haipurjehtijat - Hajseglare r.y:n hallitus päättää vuosittain rankingpistelaskuun kuuluvien kilpailujen lukumäärästä ja järjestäjistä. Päätöksestä tulee ilmoittaa jäsenistölle viimeis­tään huhtikuun loppuun mennessä. Kilpailuja on oltava vuodessa vähintään neljä, kui­ten­kin enintään yhdeksän. SM-kilpailut ovat aina yksi rankingkilpailu.

 

3 § Pistelasku

Pisteet lasketaan kunkin erillisen rankingkilpailun lopputuloksista seuraavasti:

-       yksi piste osanotosta

-       yksi piste jokaisesta voitetusta veneestä

-       yksi piste kilpailun kokonaisvoitosta.

Vain startanneet veneet huomioidaan pisteitä laskettaessa. Rankingpisteisiin lasketaan kaikkien rankingkilpailujen pisteet, johon venekunta on osallistunut. Rankingpisteisiin otetaan mukaan aina SM-tulos. Mikäli ei ole osallistunut SM-kilpailuihin tulee siitä nolla pistettä.

Purjehdittujen lähtö­jen vähimmäismäärä kussakin erillisessä rankingkilpailussa on yksi. Rankingpistei­tä voi­daan antaa vain kilpailusta, joissa lähteviä veneitä on vähintään kolme.

 

4 § Tulokset

Miehistön vaihto on sallittu kilpailujen välillä, ei kuitenkaan saman kilpailun osakilpailujen välillä ilman paikal­lisen kilpailujärjestäjän lupaa. Jos pinnamies kilpailee eri kilpailuissa eri veneillä, ne laske­taan erillisiksi tuloksiksi rankingsarjassa.

Rankingkilpailun voittaa se venekunta, joka kerää osakilpailuista 3 §:ssä määritetyllä ta­val­la eniten rankingpisteitä. Tasapisteissä ratkaisee SM-tulos, toiseksi voitettujen venei­den lukumäärä ja viimeiseksi parempi sija yksittäisessä osakilpailussa.

 

5 § Järjestäjät

Rankingkilpailun järjestävän seuran on hoidettava mahdollisuus veneiden nostoon ja las­kuun. Noston ja laskun ei tarvitse sisältyä osallistumismaksuun.

 

6 § Tulosten ilmoittaminen

Hallituksen tulee saattaa rankingtulokset jäsenkunnan tietoon sekä SPV:lle kunkin vuoden loppuun mennessä.