Veikko Martin

Purjeveneen - ja varsinkin hain trimmauksesta on yhtä monta eri mielipidettä kuin purjehtijaakin. Samaan lopputulokseen pääsee varmasti monella erilaisella trimmillä, mutta on kuitenkin joitakin perusasioita, jotka on syytä ottaa huomioon.

Masto

Jokaisen tulisi tietää veneensä mastokäyrä tietyllä tavalla mitattuna. Masto asetetaan kahdelle pukille toppimerkin ja tyven varaan ura ylöspäin. Mastoon ripustetaan 15 kg:n paino viisi metriä toppimerkistä alaspäin. Toppimerkin ja halssikulman välille pingotetaan lanka. Mitataan taipuma metrin välein alkaen metri toppimerkin alapuolelta. Ihanne olisi, että syvin taipuma on hieman maston keskikohdan alapuolella, 4 ja 5 metrin merkkien välissä. Samoin on tärkeää, että taipuma on tasainen eikä maston yläosa taivu liian jyrkästi. Hyvän maston taipuma voi olla esim. (ylhäältä alkaen) 25, 30, 45, 70, 70 65, 45 ja 20 mm. Toimivaa isopurjetta on mahdoton hankkia, ellei pysty antamaan purjeneulojalle oikeaa mastokäyrää.

Maston asento

Maston asento määräytyy kipparin ajotyylistä ja purjeiden jalustamistavasta. Itse kallistan mastoa taakse niin, että ison falli vapaana roikkuessaan on puomin korkeudella n. 40 cm mastosta.

Purjeet

Kärjistäen voin sanoa, etten ole koskaan nähnyt liian etupussikasta hain fokkaa tai liian pussikasta hain isopurjetta. Purjeen tekijöille on vaikeuksia ymmärtää hain erikoisominaisuuksia kuten liian pientä purjealaa suhteessa tolkuttomaan veneen painoon. Tämä johtunee siitä, että harva purjemaakari on haita purjehtinut. Ja vaikka on purjehtinutkin niin tekee silti useimmiten liian litteät purjeet

Fokka

Fokka on tehoton alaosastaan, jos se tehdään maksimimitoin. Mikäli etuliikkiä lyhennetään 15-20 cm niin saadaan halssikulma alemmas. Purje tulee helpommaksi skuutata ja tehokkaammaksi

Fokan skuuttaus

Mikäli isopurje on riittävän pussikas ei fokkaa tulisi skuutata aivan kajuutan seinän viereen. Mikäli skuuttipiste voidaan viedä kajuutan seinään kiinni eikä fokka aiheuta pakkia isoon niin joko skuuttipiste on liian takana tai iso on liian litteä. Olen varma, että moni on kanssani eri mieltä, mutta kokemukseni mukaan asia on näin. Fokassa tulisi olla ainakin kaksi virtauslankaa; ns. ajolanka noin metri kannen yläpuolella ja toinen noin metri fokan topin alapuolella 10-15 cm etuliikistä. Normaalioloissa skuuttipiste on kohdallaan, kun molemmat langat alkavat elää samanaikaisesti, kun venettä nostetaan tuuleen. Hiljaisella tuulella skuuttipistettä voi viedä vähän eteenpäin ja kovalla tuulella hieman taaksepäin. Skuuttipiste on hieman eri paikassa erilailla leikatuilla fokilla. Vaakapaneelein tehdyissä fokissa skuuttipisteestä vedetyn skuutin jatkeen tulisi leikata fokan etuliikki suurin piirtein puolivälissä. Kuten kuvista voi havaita, kapeampi purje skuutataan jopa yllättävän alas.

Fokkaan saadaan hetkellisesti tehoa (lisää pussia) siirtämällä skuuttausta eteenpäin. Skuuttausta taaksepäin siirtämällä fokka aukeaa ylhäältä ja vähentää kallistusta

Isopurje

Purje tulisi trimmata mastoon siten, että ylimmäisen latan kohdalla pussi on jotakuinkin keskellä purjetta ja purjeen keskikorkeudella pussi on n. 43-45 % purjeen etupuolella. Puomiliikki on yleensä luovilla kireällä (=lähes aina). Levankivaunu on kevyellä ja keskituulella aina veneen keskilinjan yläpuolella. Näin saadaan isopurjeen yläosaan tarvittava kiertymä, eli twisti. Kaksi keskimmäistä virtauslankaa (lattojen päissä) tulisi pitää suoraan taaksepäin, ylin virtauslanka kääntyy purjeen suojan puolelle. Yleisin isopurjeen skuuttausvirhe on jalustaa se liian kireälle

Spinnu

Spinnuja on niin erilaisia, että niiden trimmaukseen on vaikea antaa yksiselitteisiä vastauksia. Spinnuajossa on kuitenkin muutamia perusasioita, joista eivät tunnu tietävän tai välittävän edes vuosia SM-kisoja kolunneet venekunnat. Spinnuskuuteissa on oltava barberit. Tuulen puolen barberilla voidaan mm. pitää spinnun nostossa spinnupuomi edessä. Alapuolen barberi on yleensä auki, mutta sillä voidaan tarvittaessa muuttaa jaluskulmaa. Kovan tuulen lenssillä molemmat barberit ovat lähes kannessa, tällä estetään spinnun (ja veneen) holtiton heijaaminen.

Puomin ja maston välissä on oltava kikkatalja. Tällä lähinnä estetään avotuulella ison puomin nouseminen ylös. Kun puomi nousee ylös niin isopurje kiertyy ylhäältä ja menettää tehonsa täysin. Spinnuajossa myös fokka ja iso on skuutattava virtauslankojen mukaan

Kun vene on broachin rajoilla (varsinkin slöörillä), niin isopurjeen löysääminen aiheuttaa broachin lähes välittömästi.Tämä siksi, että ison löysääminen sulkee spinnun ja ison solan ja spinnun eteenpäin vievä voima muuttuu pelkästään kallistavaksi ja keulaa tuuleen kääntäväksi voimaksi. jos broachi tuntuu väistämättömältä tulee spinnun leen skuutti päästää irti hetkellisesti. Ellei tämäkään riitä, voi isoa päästää ulos. Yleensä spinnu leen skuutin hetkellinen päästäminen vakauttaa veneen.Jos purjehdustilanne sallii voi kippari laskea hivenen kurssia ennen spinnun ottamista takaisin vetoon. Kun vene on saatu vauhtiin voi kurssin nostaa takaisin

Kallistuskulma

Kokemukseni ( ja mittausteni) mukaan lähes kaikilla tuulilla on hain paras kallistuskulma luovilla 10-12°.Kovan tuulen lenssillä venettä tulisi kallistaa negatiivisesti 5-8°. Tällöin runko ohjaa venettä suoraan, eikä peräsintä tarvitse käyttää (jarru ei ole päällä)