Rakennusvuosi: 1941

Valmistaja: Turun Veneveistämö

Alkuperäinen nimi: Jeanne

Sijainti: Uponnut hinauksessa 1954

Omistaja:

Ed.omistajat: 

Arvid Lindqvist ASS 1941-51 (Jeanne)

Brita Halonen, ASS 1951-53 

Gunnar Pipping, NJK 1953-54

**********

Lasse Pippingin kertomaa:

Gunnar var på väg till Västervik 1954. Det blev stiltje och gasten hade det jobbigt i värmen så de fick bogser av ett litet fraktfartyg. Under bogseringen styrde Jeanne åt sidan varpå bogserlinan drog omkull henne och hon sjönk. Fartygets skeppare tillät ingen att vara kvar ombord under bogseringen så det var ingen fara för liv och lem. Tror att han först ägde båten tillsammans med sin bror Knut, men hade köpt ut honom nyligen.

 

 SM-kilpailut: